skip to Main Content

Wij zijn dé experts op het gebied van
circulaire oplossingen in de werkomgeving.

‘’OPNIEUW geeft op sociale manier invulling aan circulaire werkomgevingen,
om op duurzame en maatschappelijke manier bijdrage te leveren aan een leefbare wereld, generaties lang.’’

Akoestische oplossingen

Een omgeving met goede akoestiek zorgt voor een hogere productiviteit en een betere werksfeer. Bovendien zijn alle akoestische oplossingen door OPNIEUW geproduceerd door het recyclen van plastic flessen. Zo dragen we allemaal bij aan een betere wereld.

akoestischeoplossingen_overzicht

Een circulaire werkomgeving

OPNIEUW heeft een vijftal kernactiviteiten die gebaseerd zijn op de ideale economie.
zo wordt er een bijdrage geleverd aan een leefbare omgeving en daarnaast extra waarde gecreëerd voor de klant.

Rethink - Heroverweeg

We zien een verschuiving van bezitten naar delen. Is het altijd noodzakelijk om iets te aan te schaffen? Door de verhuur van kantoormeubelen krijgt kantoormeubilair voor bepaalde of onbepaalde tijd een tweede leven op een nieuwe locatie.

Reduce – Verminder

Opnieuw heeft een eigen duurzame productlijn ontwikkeld waarbij de producten gemaakt worden van gerecyclede petflessen. Hiermee kan materiaalgebruik drastisch worden verminderd.

Repair – Repareer

Door het repareren van producten (reiniging, onderhoud en periodieke controles) wordt de levensduur met 200% verlengd.

Reuse – Hergebruik

Van ontwerp tot productie geven wij producten een nieuwe bestemming. Op een innoverende wijze krijgt "afval" een nieuwe functie en kan materiaal worden hergebruikt.

Refurbish – Renoveer

Door het renoveren van producten met nieuwe onderdelen krijgen bestaande producten een tweede kans.

Recycle – Recycle

Restafval wordt gerecycled zodat grondstoffen niet verloren gaan.

Recover – Herwin

We werken samen met afvalverwerkingsbedrijven in de omgeving. Wij gaan voor 0% afval! Niet-recyclebaar afval kan doormiddel van verbranding worden omgezet in energie. In Nederland zijn we op de goede weg doordat ongeveer een vijfde van ons afval naar verbrandingsinstallaties wordt gebracht om nuttige energie terug te winnen.

Daarom circulair ondernemen

Circulaire economie streeft een economisch en industrieel systeem na, dat de herbruikbaarheid van producten, grondstoffen en het herstellend vermogen van natuurlijke hulpbronnen als uitgangspunt neemt en waardevernietiging in het totale systeem minimaliseert. Bron: Ellen mcArthur foundation

Circulair ondernemen maakt een einde aan de toenemende vervuiling,
stopt de ontginning van waardevolle gebieden en helpt de wereldwijde
sociale ongelijkheid terug te dringen.

  • Klimaatverandering tegengaan met CO2 vermindering. Door het verlengen 
van de levensduur en hergebruiken van producten.
  • Werkgelegenheid creeëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Arbeidsintegratie en arbeidsre-integratie vormt de basis van ons concept.
  • 

Economisch besparend. Onze kernactiviteiten dragen bij aan een langere
    levensduur van producten.

Circulaire inrichtingen van onze partners

kees-bottom

Ook passie voor een duurzame samenleving?

Richt uw werkomgeving dan circulair in. U helpt niet alleen het milieu,
maar ook economisch en maatschappelijk draagt u bij aan een duurzame samenleving.
Voor advies of afspraak, neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

Newtonstraat 20
9285 XX Buitenpost

088-2400072
Back To Top